Publikace Culture and the Politics of Welfare nabízí odpovědi na otázku, jaký má kultura v jednotlivých zemích dopad na jejich celkový blahobyt. Autoři docházejí mimo jiné k závěru, že kulturní rozdíly mezi národy jsou důležitým faktorem při vysvětlování odlišností v rámci státních sociálních politik, a tvrdí, že bychom měli přivést kulturu zpět do hlavního diskusního proudu o společenském blahobytu.