Udržitelnosti, jednomu z hlavních témat 21. století, je věnováno obrovské množství pozornosti a je stále jasnější, že udržitelnost není jen o přežití, ale je také o schopnosti žít dobrý život. Ministři kultury severských zemí přijali strategii na období 2013–2020 a jedním z témat strategie je udržitelný severský region a myšlenka, že kultura může zlepšit udržitelnost například tím, že bude přístupná a inkluzivní.

Nordic Culture Point, který je pod záštitou Severské rady ministrů, přispívá k realizaci této kulturní strategie. Účelem publikace Culture and sustainability je celé téma kultury a udržitelnosti konkretizovat a inspirovat nejen instituce, umělce a žadatele o kulturní programy, ale každého, kdo se zajímá o kulturu a roli umění ve společnosti.