Kniha představuje inovativní analýzu pojetí kultury, a to v aplikaci na územní a lokální rozvoj. Od tradičního chápání kultury a jejího šíření do nových oblastí (kulturní a kreativní průmysly) a přes nové aplikace (kulturní a kreativní oblasti) se pozornost publikace posouvá k různým kanálům skrze které kulturní statky působí na lokální rozvoj a zkoumá tři perspektivy, které jsou nezbytné pro podporu ekonomického rozvoje a sociální koheze pomocí kulturních aktivit: paradigma přitažlivosti, paradigma rozšiřování a paradigma oblastní kultury. Nenabízí žádné univerzálně platné řešení pro všechny situace, jelikož bere v potaz lokální kontext jako základní kritický faktor pro úspěch v kulturní činnosti, která má sloužit jako páka pro nastartování lokálního rozvoje. Neobsahuje také příklady fungujících či špatných postupů, ani doporučení pro tvorbu určité politiky na státní a místní úrovni.