Kulturní a kreativní sektory se neustále proměňují v závislosti na vývoji obchodních modelů, tržních strategií a nových komerčních přístupů. Studie představuje analýzu trendů, jež budou klíčové pro vývoj kulturních a kreativních sektorů v Evropské unii do roku 2030.