Tato brožura poskytuje čtenáři empirický a teoretický úvod ke „kreativnímu průmyslu“ v Německu a v evropském srovnání. Návrhářský sektor s jeho zvláště dynamickým vývojem je zvýrazněn ve zvláštní kapitole. Brožurka rovněž obsahuje přehled zpráv o kulturním průmyslu vydaných v různých federálních státech a městech Německa v letech 1992 až 2007.