Zpráva o kultuře a změně klimatu, vytvořená s Julie’s Bicycle a ovlivněná C40, představuje inspirativní případové studie ze 14 členských měst World Cities Culture Fora (WCCF) o tom, jak vedení měst posouvá klima a životní prostředí do středu svých kulturních ambicí. Zpráva staví na základech stanovených v příručce Cultural and Climate Change.