Na prvním summitu mezinárodní organizace Spojených měst a místních samospráv (UCLG), jenž se konal 18.- 20. března 2015 v Bilbau a věnoval se tématu kultury, přijali zástupci regionálních a místních samospráv z celého světa program „Kultura 21: Akce”, s následujícími cíli: 1/ Zdůraznit vzájemný vztah mezi občanstvím, kulturou a udržitelným rozvojem. 2/ Poskytnout mezinárodní rámec s podporou závazků a akcí, které jsou dosažitelné i měřitelné. 3/ Doplnit Agendu 21 pro kulturu, přijatou v roce 2004, a zvýšit její efektivitu. 4/ Využít roli měst a místních samospráv jako autorit v rozvoji a implementaci pravidel, pro občany a ve spolupráci s nimi. 5/ Přispívat k definici a významu zásadní role kultury v rozvojové agendě OSN pro  udržitelný rozvoj po roce 2015.