Cultural Tourism je první knihou, která kombinuje odlišné perspektivy managementu turistického ruchu a managementu kulturního dědictví. Zkoumá roli hmotného (fyzické důkazy kultury) a nehmotného dědictví (trvající kulturní praktiky, znalosti a zkušenosti), popisuje rozdíly mezi produkty cestovního ruchu a mezi předměty kulturního dědictví a uvádí řadu nových konceptů, včetně klasifikačního systému kulturních turistů, indikátorů turistického potenciálu u předmětů kulturní hodnoty či přímo dědictví a další.

Ačkoli profesionálové na manažerské úrovni z oblastí turismu a kulturního dědictví mají mnohé společné v managementu, konzervaci a prezentaci jim svěřených kulturních statků, přesto se tyto dva sektory pohybují na paralelních rovinách a udržují spolu chladný vztah s mizivým dialogem. Kniha Cultural Tourism všem odborníkům i studentům z obou oblastí nabízí příležitost lépe porozumět vlastním rolím v tomto partnerském vztahu a překlenout onu mezeru pomocí sound planningu, managementu a marketingu tak, aby vznikly ty nejlepší, dlouhodobé produkty kulturního cestovního ruchu,