Poprvé zveřejňuje Eurostat kapesní příručku obsahující srovnatelné údaje týkající se kultury, které jsou již k dispozici v rámci Evropského statistického systému, a informace z jiných zdrojů (Unesco, Eurobarometer atd.).

ISBN 978-92-79-05547-8