Jak přistupovat k mezinárodním vztahům v nejisté a nestabilní realitě, kterou přinesla pandemie?

V rámci projektu Alteration Programme vznikla příručka, která obsahuje studie a projekty realizované v nové době. Studie příručka dělí do tří hlavních skupin. Budování kapacit, zapojení širšího publika, rozšíření kontaktů.