David Bell a Kate Oakley se v této publikaci zaměřují na zásadní diskuse vycházející z výzkumu kulturních politik, přičemž přijímají prostorově orientovaný přístup, jež si udržují v rámci prozkoumávání kulturní politiky měst a národů a i v mezinárodním kontextu. Tyto diskuse zasazují do souvislostí tím, že řeší otázku, co přesně „kultura“ a „politika“ znamenají, jsou-li spojeny do sousloví „kulturní politika“. Autoři čerpají z řady příkladů a současného bádání, ale také z vlastních zkušeností jak z akademické sféry, tak z oblasti konzultanství. Usilují o to, aby byl čtenář veden ke kritické reflexi projektu kulturní politiky, který je již skloňován po celém světě. Kulturní politika představuje podrobnou a čtivou knihu, která obsahuje aktuální přehled klíčových debat o kulturní politice. Činí ji to tak ideálním referenčním materiálem pro studenty mediálních a kulturních studií, kreativních a kulturních průmyslů a pro studenty arts managementu.