Úkolem je prozkoumat rozhodující vývoj kulturní politiky, hlavní body, klíčové současné aspekty, rámcové podmínky pro umělce a kulturní pracovníky a opatření, jakož i mezery a překážky, které naznačují potřebu akce v tomto regionu. Tato příručka, která slouží jako druh pomocného nástroje, není ani hodnotící ani vědecká práce, ale měla by sloužit jako pevný základ pro analýzu a diskusi.