Tento dokument rozlišuje mezi explicitními nebo „nominálními“ kulturními politikami (politiky, které jsou výslovně označovány jako „kulturní“) a „implicitními“ nebo „efektivními“ kulturními politikami (politiky, které nejsou zjevně označeny jako „kulturní“ práce předepisovat nebo utvářet kulturní postoje a zvyky nad danými územími).