Studie se zaměřuje na analýzu souhry mezi kreativními průmysly a kulturní politikou ve Francii. Autoři zkoumají, jak se univerzitní komunita zúčastněných stran v oblasti elitních odborných škol aplikovaných umění (jako je komiksová tvorba a animace nebo videohry) vyrovnává s příliš zjednodušovaným vztahem mezi veřejnou politikou umění a kreativním sektorem.