Tato kniha přibližuje roli kultury v možnostech dosažení udržitelnosti, přičemž se zaměřuje na úlohu kulturní politiky. Kulturní udržitelnost je pojata jako udržitelnost kulturní a umělecké tvorby a zároveň jejich vzorců. Taktéž se zaměřuje na úlohu kulturních rysů a událostí pro informování a sestavení určité části cest vedoucích k udržitelnějším společnostem. Propojení kulturního a udržitelného rozvoje je analyzováno tak, aby byly znázorněny různé role v kulturní politice. Přispěvatelé zahrnují obavy a perspektivy na úrovni mezinárodní, národní, na úrovni místních orgánů a samotných aktérů- vyjasňují tak cesty, ve kterých se tyto víceúrovňové snahy setkávají a rozcházejí.