TentoToolkit je návodem pro proces kulturního plánování v komunitě. Obsahuje adaptabilní model a praktické kontrolní seznamy pro navigaci a průběh mapování. Podkladový materiál a další podrobnosti jsou uvedeny na doprovodném webu. Sada nástrojů byla vyvinuta, aby povzbudila vůdce, plánovače a místní samosprávy, aby prozkoumali potenciál kulturního plánování. Zejména doufáme, že demonstrujeme, jak mohou kulturní zdroje podpořit poskytování spektra priorit Společenství.