Kniha akcentuje silné stránky a výhody nových praktik a metod kulturního networkingu, ale nahlíží také výzvy a problémy, které přitom vyvstávají a zamýšlí se nad tím, jak je možno je řešit a co si z nich odnést. Autorka se snaží odpovědět na konkrétní otázky: Jak využít síly mezinárodních kulturních sítí v tak nepřehledném prostředí, jakým je dnešní Evropa? Jak mohou evropské kulturní instituce přijít s nezbytnými přístupy a strategiemi pro dosažení takové kulturní spolupráce, která je opravdu založena na reálné praxi v kultuře? A jak mohou být rozhodnutí Evropské komise a jiných relevantních kulturních subjektů v Evropě posíleny, uzpůsobeny či rozšířeny tak, aby mířily ke splnění těchto cílů?