Organizace DutchCulture a On the Move publikovaly příručku, která shrnuje informace a doporučení ohledně možností kulturní mobility v Nizozemí. Příručka je určená všem umělců, kulturním profesionálům a kulturním organizacím, jež mají zájem o působení v Nizozemí či naopak z Nizozemí pocházejí. Publikace zahrnuje přehled grantových programů a rezidencí z oblasti scénické umění, výtvarného umění, filmu, literatury a dalších kreativních odvětví.