Publikace představuje dvojvydání (1 a 2/2015) periodika Culture and Local Governance. Obsahuje řadu příspěvků od autorů z celého světa o kulturním mapování jako nástroji užívanému k zkoumání, visualizaci a usnadnění plánování a řízení kulturních stránek komunit.

V takovém kontextu je kulturní mapování prostředkem, který může vytvořit mnohovrstevnatý obraz silných stránek, mezer, charakteristik a speciálních prvků v kulturních a kreativních sférách lokálních komunit. Proces mapování často odhaluje mnohé netušené zdroje, dává vzniknout novým mezikomunitním spojením a také pomáhá zvýšit obeznámenost komunity s jejím hmotným i nehmotným kulturním bohatstvím a smyslem pro genia loci.