Publikace kritizuje současný model kreativní ekonomiky a představuje jiné možné alternativní modely, které povedou k ekologičtější, čistší, udržitelnější a sociálně spravedlivější podobě kreativních průmyslů. Zaměřuje se na propojení kulturních a ekologických zájmů.

Hledá způsoby, jakými mohou umění a kultura rozvíjet myšlenku „dobrého života“, který se odehrává mimo nadměrnou a neudržitelnou spotřebu materiálu. Hledá pojítka mezi kulturní prosperitou, kvalitou zaměstnání, volným časem a svobodou projevu.