Ve svém programu na období 2005–2007 se členové Výboru pro kulturu United Cities and Local Governments (UCLG) zavázali k vypracování návrhu systému kulturních indikátorů, které podporují zavedení Agendy 21 pro kulturu včetně metod usnadňujících monitorování a srovnatelnost.

Tento dokument však navrhuje rámec pro vysvětlení místních kulturních politik. Tento rámec může městům a místním samosprávám pomoci vyjasnit koncepční základy kulturní politiky a být prvním krokem směrem k místním kulturním ukazatelům. Může to být také považováno za rámec kvalitativních ukazatelů kulturní politiky a rámec pro města a místní samosprávy pro „sebehodnocení“ místních kulturních politik.