Ze studií provedených po celém světě vyplývá, že kulturní dědictví a budoucnost jsou úzce spjaté, uvádí publikace. Doposud se výzkum v oblasti kulturního dědictví nevěnoval budoucnosti dostatečně. Kniha podněcuje multidisciplinární debatu o oblasti kulturního dědictví.