Světový filmový trh je strategickým prostorem pro zkoumání vlivu americké mediální kultury na zbytek světa. Autorka využila databázi Evropské audiovizuální observatoře (European Audiovisual Observatory), aby ukázala, z čeho se globální filmový trh skládá.