,,Schéma kulturních darů“ (Cultural Gifts Scheme) se snaží o podporu donací důležitých artefaktů státu ještě za života potenciálního dárce. Zpráva se zaměřuje na první rok programu, který byl spuštěn v březnu 2013.