Hybridní a eklektický charakter akademického korpusu znalostí o kulturním podnikání ukazují přinejmenším tři různé způsoby, jak ho nazírat. Komplexita prostředí, ve kterém se podnikání v kultuře pohybuje si žádá proměnu individuálně orientovaného kulturního podnikání směrem k interdisciplinární spolupráci přispívající lidské společnosti 21. století. Autor tvrdí, že akademická obec, odborníci i politici a byznysmeni zodpovídají za provedení dalšího kroku, kterým je právě kreativní kooperace.