Kulturní a kreativní průmysly se svými produkty a službami jsou zásadní součástí světové ekonomiky a považují se za strategické sektory pro uržitelný ekonomický růst. Umění, design, film, hudba, performativní umění, literatura, televize a rádio se však obtížně analyzují. Nabízí totiž produkty i služby, veřejné i soukromé, uplatňující autorská práva, či volně dostupné, ovlivňované trendy a technologickým vývojem.

Christiane Hellmanzik zkoumá trh kulturních a kreativních průmyslů. Popisuje vztahy mezi lidskou tvořivostí, duševním vlastnictvím a technologiemi. Nahlíží sektor základními principy ekonomiky a z pohledu globalizace, digitalizace a rozšíření internetu.