Kulturní rozmanitost v Británii je nástroj pro mezikulturní spolupráci a je výsledkem 15měsíčního úsilí. Na základě důkazů z mnoha zdrojů ve Velké Británii a na mezinárodní scéně a odborných znalostí různorodého týmu z celé řady disciplín se snaží posunout debatu o tom, jak společně žijeme a pracujeme  ve stále heterogennějších městských komunitách Spojeného království. Základním tvrzením studie je, že zvýšená interakce mezi etnickými kulturami přinese sociální a ekonomické inovace, které povedou k prosperitě a kvalitě života našich měst. Účelem zprávy je dát městům povzbuzení a nástroje k dosažení tohoto cíle.