Obor kulturní diplomacie, který se v současnosti často probírá v kulturní politice a jejím diskurzu, byl dle autorů nedostatečně analyzovaný kulturními obory. Tento esej se snaží především o podrobné zkoumání současných nejasností na poli kulturní diplomacie a, v kontextu měnící se role národních států, prozkoumat její možnosti jako nástroje směřujícího nad rámec národního zájmu.