Francouzská politická transformace po roce 1968 byla těsně následovaná některými québeckými politiky a sociálně angažovanými intelektuály, kteří zároveň spolupracovali na formování nové politické vize a kulturních záležitostí v Québecu v době 60. a 70. let 20. století. Cílem tohoto článku je vyhledat původní myšlenky kulturního rozvoje a sledovat jeho vývoj v kanadské provincii Québec.