Evropská kulturní nadace (ECF) zahájila iniciativu Enlargement of Minds (Rozšíření mysli) zaměřená na kulturní rozměry rozšiřování EU.