Výzkum, který zde popisujeme, je součástí víceletého studia vývoje SAA (State Art Agencies) – jejich misí, rozpočtů a priorit financování. Dvě předcházející zprávy vypracované v této studii se zaměřily na reakce SAA na změny v jejich ekonomickém a politickém prostředí. Důraz je kladen na úlohu, kterou SAA hrály – a stále mohou hrát – v rostoucí poptávce po umění.