Publikace představuje rámec pro řešení autorských práv, ochranných známek, obchodních značek, patentů a dalších opatření v kreativních průmyslech s ohledem na výzvy plynoucí z pokračující digitalizace obsahu. Konkrétní řešení jsou navržena v rámci obchodních modelů a strategií, právních ustanovení, technologických opatření a kreativních vlastností.