Článek využívá zavedení Standartní klasifikace odvětví z roku 2007 a matrice zaměstnání v průmyslových odvětvích k tomu, aby určil, zda britské Ministerstvo kultury, médií a sportu v definicích oboru zachovává nebo nezachovává jejich platnost. Po shrnutí definic, se autor domnívá, že současná definice již postrádá svou platnost a silně přeceňuje dopad kreativity zaměstnance na jeho práci. Navrhuje, že právě teď je vhodný čas na důkladnou revizi, která by měla zprostředkovat přijatelnou definici a zároveň více transparentní metodiku pro odhad výsledků.