Studie je rozdělena do tří tematických částí: 1) úvod do aktivity šíření fondu, dopravy a statistik s popisem platforem a prezentací projektů s veřejností, 2) právní a daňové prostředí v každé zemi V4 a 3) ) stručný popis právních předpisů EU a plánů týkajících se financování na místní úrovni. Závěrečná kapitola předkládá doporučení Mezinárodnímu visegrádskému fondu o dobrém využití tohoto finančního nástroje. Tam se autoři také zabývají možností zřízení regionální (višegrádské) platformy crowdfundingu.