V červenci 2011 zadala organizace DG EAC  organizaci EENC k vypracování studii mapující schémata crowdfundingu v Evropě, se zvláštním zaměřením na právní problematiku v této oblasti. Výsledná analytická studie představuje syntézu o způsobech crowdfundingu v evropském kulturním a kreativním sektoru, předkládá analýzu případů, které mohou ovlivnit kompetence EU a (nebo) její regulační rámce, a také nabízí doporučení pro evropskou a národní regulaci. Studie může být užitečná nejen pro orgány veřejné moci, ale i pro každého jedince, který aktivně působí v kulturním poli a zajímá se o nové formy financování a participace.