Publikace představuje soubor nástrojů usnadňujících získávání finanční podpory pro mezinárodní projekty muzeí a kulturních organizací.

Dokument vypisuje výhody spojené s mezinárodní spoluprácí a současné možnosti finanční podbory. NEMO – síť evropských muzejních organizací, která publikaci vydala – chce podpořit zájem muzejních organizací o využívání evropských dotačních programů.