Cílem práce je nastínit důvody toho, proč je důležité pěstovat umělecké vzdělávání na školách, a ukázat, jak studium umění přispívá k dosažení úspěchu v jiných oblastech.