Tento příspěvek byl přednesen v rámci konference „Creativity or Conformity? Building Cultures of Creativity in Higher Education“ v Cardiffu v roce 2007. Jde o přehledový text, předcházející jeho podrobné rozpracování.