Výsledky zkoumání zdůrazňují, že firmy pohybující se v tvůrčích odvětví mají větší šanci představit originální inovace produktů a že tvůrčí profese jsou silnější obecnou hnací silou inovace. Tato studie ale nepotvrzuje reálnou existenci hypotézy, že městské firmy s tvůrčím odvětvím jsou zejména inovativní.