URBACT je evropský program, který usiluje o podporu výměny zkušeností mezi evropskými městy a šíření znalostí ze všech oblastí, týkajících se udržitelného urbánního rozvoje.

Creative SpIN je novou tematickou sítí URBACTu, jejímž cílem je vymezení a vyzkoušení nástrojů a metod pro propojování kultury a  kreativních průmyslů s dalšími sektory ekonomiky a veřejnými/sociálními službami, a to za účelem tvorby a stimulace „kreativních přebytků“ a přispění k inovacím. Zásadním bodem je nastartování kreativity v podnicích a organizacích skrze podporu umělců a odborníků a celkově kulturních a kreativních průmyslů tak, aby se zapojily do dalších sektorů a sdíleli své dovednosti, kompetence, kreativitu a služby. Hlavním předpokladem je to, že kulturně založená kreativita je zdrojem inovací. Tato studie představuje základní náčrt a kostru celého programu.