Studie řeší, jak by umění a kulturní a mediální průmysly mohly přispět k obecnému cíli „růstu a zaměstnanosti“ obnoveného Lisabonského programu EU (červenec 2005).