Adresář Creative Partners se pokouší podat ucelený přehled uměleckých a kulturních organizací, které shánějí partnery, zejména s ohledem na přihlášky do projektů EU v roce 2016. Rovněž umožňuje vyhledání partnerských organizací. Neomezuje se jen na Evropu, obsahuje také mapu s originálně vyznačenými body které odpovídají každé jednotlivé, zanesené položce. Počet záznamů postupně narůstá.