Tato zpráva zpracovává statistiku, za jakých podmínek je kreativní povolání spojované s vyšší kvalitou života. Analyzovány jsou čtyři různé stupně subjektivního prožívání (životní uspokojení, hodnotnost, štěstí, strach) z výročního výzkumu populace.