Velké množství ze současných zájmů o rozvoj individuální kreativity je založen na knize Richarda Floridy (2002) Vzestup kreativní třídy. Ačkoliv se v industriální době, klasické i neoklasické ekonomické teorii učilo, že ,,lidé následují pracovní místa“, v moderní ekonomii Florida popisuje, jak ,,pracovní místa následují talentované lidi“. Výzkum, který je zpracovaný v tomto článku, analyzuje kvalitu místa a rozšiřování kreativních pracovníků v sedmi evropských zemích a navazuje na práci z měst Severní Ameriky.