Tento v pořadí už druhý seminář se zaměřil na vztah mezi místy (města, sousedství, čtvrti) a rozvojem kreativních průmyslů. Cílem bylo odpovědět na otázku, co dělá místo kreativním místem a především se podívat na idiosynkratické dimenze, které odkazují kreativní pracovníky na místa, kde působí. Seminář se zároveň snažil řešit osud nekreativních pracovníků a míst a porozumět tomu, jak tato místa mohou začít být více kreativními a kdo je za zvýšení kreativity těchto míst odpovědný.