Podobně jako mnozí předtím se snažili o popsání velikosti a dopadu kulturních průmyslů, i tato studie se zaměřuje na zaměstnanost a podnikání (v rámci vybraných klasifikací průmyslů). Ať už na sčítání zaměstnanců těchto podniků, nebo na přehled podniků v rámci kulturních průmyslů.