Studie zkoumá podíl kulturního sektoru na celkové ekonomice Nového Zélandu a předkládá původní odhady tohoto podílu vypracované novozélandským Institutem pro ekonomický výzkum. Zaměřuje se zvlášť na deset různých kulturních průmyslů.