Šest základních témat, které identifikovala pracovní skupina Creative Industries v roce 1997 – podpora vývozu; dovedností a vzdělání; přístup k financování; zdanění a regulace; Práva k duševnímu vlastnictví; a regionální otázky stále zůstávají relevantní.  Creative Industries Fact File se pokouší shromáždit tyto problémy do jednoho snadno přístupného dokumentu, identifikovat problémy a vhodné kontakty napříč celou britskou vládou.