Tato metodologická poznámka vysvětluje, jak je vykonávaná statistická analýza odhadu ekonomiky v kreativních průmyslech a digitálním sektoru ve Velké Británii.