Publikace z roku 2019 řeší co jsou kreativní centra, proč na nich záleží a zda dělají svět lepším místem.

Kreativní centra se stala základním kamenem hospodářské a kulturní politiky. Kniha přináší analýzu tohoto fenoménu – kreativní centra ve vztahu ke kreativním městům, co – workingovým prostorům apod. Sleduje podobu a fungování kreativních center napříč státy z celého světa.